ข้อมูลดีๆ::ทางเข้าสโบ

sbo

ในการทำราบงานหรือทำวิจัยนั้นเราต้องหาข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีมาตราฐานที่สุดเพื่อจะได้สร้างสรรค์ผลงานของเราได้อย่างมีคุณภาพการจะหาข้อมูลที่มรคุณภาพได้นั้นเราหาได้จากหลายๆที่ เช่น การสอบถามผู้รู้ จากหนังสือหรือห้องสมุด หรือจากเว็บไซต์sboที่เชื่อถือได้เมื่อได้ข้อมูลนั้นมาก็มาทำการคัดแยกว่าเป็นจริงสักเพียงใดด้วยการอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วนนำข้อมูลจากหลายๆมารวมกัน เพื่อวิเคราะห์คัดกรอง เพื่อผลงานเราจะได้ออกมาดีที่สุด

วิธีการหาข้อมุลที่ดีนั้นเราจะลงแรงและใช้เวลาในการคนหาข้อมูลที่ดีไม่ใช่แค่ลงทุน2-3นาทีก็จะได้มาหากแต่ต้องดูละเอียดถี่ถ้วน เช่นการหาข้อมูลจากหนังสือ วรสาร ตำรา เหล่านี้ล้วนแต่ต้องคัดกรองดูพิเศษเพราะ การเขียนเราต้องดูวันเวลา ว่าเขาเียนอยู่ในช่วงไหน เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นล่าสุดหรือยังและเราต้องดูชื่อผู้เขียนหรือชื่อผู้แต่ง sbo ด้วยว่าเป็นคนที่เราต้องการหรือป่าว ข้อมูลจะได้ไม่ผิดพลาดเพราะหนังสือมีมากมายเหลือเกินจำเป็นมากที่ต้องดูให้ดีๆ

และวิธีการหาข้อมูลจากเว็บไซต์เราต้องหาเว็บไซต์ที่ได้มาตราฐาน เว็บไซต์ sbo mobile ที่ได้มาตราฐานจะต้องมีลักญณะ คืออยู่ในหน้าแรกของgoogleและมีชื่อผู้แต่งหรือสถาบันที่แต่งระบุบไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการแสดงถึงว่าผลงานหรือข้อมูลนั้นเขาได้เป็นผู้สร้างขึ้นมาเองไม่ได้ไปcopyคนอื่นมาเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็จะได้มาตราฐานเหมาะสำหรับนำไปเรียนรู้สร้างสรรค์ผลงานหรือต่อยอดอีกต่อไป

 

วิธีการหาข้อมูลข่าวสารที่มีมาตราฐานหรือเชื่อถือสุดท้ายแล้วเมื่อเราเอาข้อมูลเหล่านั้นมาไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ผู้รุ้ หรือเว็บไซต์sboเราก็ควรที่จะให้เกียรติเขาด้วยการใส่ลงไปในบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง เพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิใจด้วยว่า เราไม่มีเจตนาที่จะขโมยข้อมูลหรือความคิดเขามาแต่เรามาเพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานหรือข้อมูลต่อไปโดยที่เราก็ยังยกย่องว่าเราเอาข้อมูลมาจากเขานั่นเอง